THUAM Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu Toplantısı Hakkında:

2015-2016 Yılında Merkezimizin yapacağı faaliyetleri konuşmak ve yıllık olağan Danışma Kurulu toplantısını yapmak üzere 19 Kasım 2015 Perşembe günü 10:30 da merkezde aşağıda belirtilen gündemle bir toplantı yapılacaktır.

Gündem:

1-2014-2015 yılı için Merkezin faaliyetlerini sunmak

2-2015-2016 yılında Merkezde yapılacak faaliyetleri planlamak

3-Dilekler ve kapanış

ilgililere duyurulur.

Zaman Tüneli

Kategoriler

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved