Tanıtım

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(2017-2020)

Müdür:

Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL
Yönetim Kurulu:

Doç. Dr. Hülya GÜL- Müdür Yardımcısı

Doç.Dr. Çiğdem KEKİK ÇINAR- Sekreter

Prof. Dr. Ethem ERGİNÖZ – Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Nilgün BOZBUĞA –  Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Günay GÜNGÖR –  Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr.Günay CAN –  Yönetim Kurulu Üyesi
Merkez Çalışanları:

Dr. Mehmet ÇETİN

Hemşire Tülin ATASEVEN- Sekreter

Hemşire Zehra GENÇ ÖZKUK- Sekreter

Hemşire  Sema ARAÇ ÇALLIOĞULLAR – Taşınır Kayıt Sorumlusu

Hemşire  Zuhal ÇORBACI KARAGÖZ  – Ayniyat ve Ambar İşleri Sorumlusu

Mesut GÜNGÖR- Kaloriferci

İbrahim KORKMAZ – Gece Bekçisi

Aziz ÇAKAR – Gece Bekçisi

Yılmaz ERŞAHİN – Gece Bekçisi

İlker CİNSER -Gece Bekçisi

Ali KOLAN – Şoför

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(2014-2017)
Müdür: Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL
Yönetim Kurulu: Doç. Dr. Suphi VEHİD, Doç. Dr. Hülya GÜL, Prof. Dr. GÜLÇİN BERMEK, Prof. Dr. Bilge HAPÇIOĞLU, Prof. Dr. Nilgün BOZBUĞA, Prof. Dr. Ethem ERGİNÖZ
Merkez Çalışanları: Dr. Mehmet ÇETİN, Hemşire Tülin ATASEVEN, Zehra GENÇ ÖZKUK, Sema ARAÇ ÇALLIOĞULLARI, Zuhal ÇORBACI KARAGÖZ,Elif GÜMÜŞ ve diğer çalışanlar: Mesut GÜNGÖR, İbrahim KORKMAZ, Aziz ÇAKAR, Yılmaz ERŞAHİN, Ali KOLAN.
2014-2017 AMAÇ ve HEDEFLERİ
Merkezin Amacı: İstanbul Üniversitesi’nin başta Silivri ilçesi olmak üzere eğitim araştırma ve uygulama bölgelerinde toplum sağlığı alanında öncelikle koruyucu sağlık hizmetleri olmak üzere birinci basamak sağlık hizmetlerinin bütüncül bir yaklaşımla verilmesinde, eğitim ve araştırma çalışmaları yapılmasında fakülteler adına yönetim birimi olarak aktif görev almaktır.
Merkezin Hedefleri:
1-Tıp Fakültesi öğrencilerine ve sağlık alanında çalışan tüm meslek gruplarına sağlığın herkes için temel bir hak olduğu görüşünü kazandırmak,
2-Uygulama alanlarında ilk basamak sağlık hizmeti veren hekim ve diğer sağlık personelinin mesleki gelişimlerine yönelik hizmet içi programlar düzenlemek,
3-Bölge halkını toplum sağlığı ile ilgili konularda eğitmek, bilinçlendirmek,
4-Bölgedeki sağlık problemlerini ortaya koyacak epidemiyolojik çalışmalar planlamak ve yürütmek,
5-Kişiye ve çevreye yönelik koruyucu hekimlik alanında yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık yapmak,
6-Ülkemizin toplum sağlığı konusundaki her türlü sorununu İstanbul Üniversitesi’nin konu ile ilgili fakülte, anabilim dalı ve bilim dalları ile işbirliği yaparak, bilimsel yöntemler ile değerlendirecek araştırmalar yapmak ve yayınlamaktır.
İ.Ü. TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 YILI TOPLUM SAĞLIĞI ALANINDA PLANLANAN ve BAŞLANAN PROJELER
1- Silivri ilçesinde çevre sorunları ve bu sorunların sağlık sorunları ile ilişkisinin araştırılması
2- Silivri İlçesi’nde yaşayanların beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi
3-Silivri İlçesi’nde uyuşturucu kullanımı
4-Silivri İlçesi’nde ilköğretim çağı çocuklarında ağız-diş sağlığı


İ.Ü. TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 YILI TOPLUM SAĞLIĞI ALANINDA YAPILAN ve PLANLANAN EĞİTİMLER

Tarih EĞİTİM KONUSU KATILIMCILAR KONUŞMACILAR Yer ve Saat
1 22.1.2015 Sağlıklı Beslenme Silivri Belediyesi halkı Prof.Dr.Ayşe Emel ÖNAL -Prof.Dr.Özkan ÖZDEN Silivri Bel. Konferans salonu saat 13:30-15:00
2 19.2.2015 Ağız ve Diş Sağlığı Silivri Belediyesi halkı Prof.Dr Gülçin BERMEK Silivri Bel. Konferans salonu saat 13:30-15:00
3 19.3.2015 Evde Bakım Hizmetleri Silivri Belediyesi halkı Prof.Dr.Nilgün BOZBUĞA Silivri Bel. Konferans salonu saat 11:30-12:00
4 16.4.2015 Aile Planlaması Silivri Belediyesi halkı Prof.Dr Ayşe Emel ÖNAL Silivri Bel. Konferans salonu saat 13:30-15:00
5 14.5.2015 Zoonozlar Silivri Belediyesi halkı Doç.Dr.Suphi VEHİD Silivri Bel. Konferans salonu saat 13:30-15:00
6 11.6.2015 Alzheimer Hst. Silivri Belediyesi halkı Doç.Dr.Suphi VEHİD Silivri Bel. Konferans salonu saat 13:30-15:00
7 31.7.2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Silivri Belediyesi halkı Doç. Dr. Hülya GÜL Silivri Bel. Konferans salonu saat 13:30-15:00
8 20.8.2015 Çevre Sağlığı Silivri Belediyesi halkı Prof.Dr. A. Emel ÖNAL-– Doç. Dr. Hülya Gül-Doç. Dr. Suphi Vehid
Silivri Bel. Konferans salonu saat 13:30-15:00
9 10.9.2015 Gıda Güvenliği Silivri Belediyesi halkı Prof. Dr. Günay GÜNGÖR Silivri Bel. Konferans salonu saat 13:30-15:00
10 1.10.2015 Olağanüstü Durumlarda Sağlık Silivri Belediyesi halkı Prof.Dr. A. Emel ÖNAL- Doç.Dr. Hülya GÜL -Doç.Dr.Suphi VEHİD Silivri Bel. Konferans salonu saat 13:30-15:00
11 30.11.2015 Biyokimya Laboratuar Uygulamaları Silivri Bölgesi İlk Basamak Hekimleri Prof. Dr. Dildar Konukoğlu İ.Ü. Toplum Hekimliği Uygulama ve
Araştırma Merkezi, saat:10:30-12:00
12 17.12.2015 Narkotik Maddelerin Zararları Silivri Bölgesi İlk Basamak Hekimleri Gülay Tuncer –
Prof. Dr. A. Emel ÖNAL İ.Ü. Toplum Hekimliği Uygulama ve
Araştırma Merkezi, saat:10:30-12:00

İ.Ü. TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016 YILI TOPLUM SAĞLIĞI ALANINDA YAPILAN ve PLANLANAN EĞİTİMLER:

KONUŞMACILAR                                                                          EĞİTİM KONUSU                               Tarih Yer ve Saat

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL

Hipertansiyondan Korunma 18 Şubat 2016

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Doç. Dr. Hülya GÜL

İş Sağlığı ve Güvenliği 31 Mart 2016

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya A.B.D
Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU

Anemiler

(Toplumsal Boyut ve Tanı Koymada Laboratuvar Uygulamaları)

28 Nisan 2016

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Doç. Dr. Hülya GÜL

Olağanüstü Durumlarda

Halk Sağlığı

26 Mayıs 2016

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D
Dyt. Dr. Cemile İDİZ

İyot Yetersizliği Hastalıkları

Ve Beslenme

23 Haziran 2016

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya A.B.D
Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU

Yenidoğan Taramaları

(Toplumsal boyut ve Laboratuvar Uygulamaları)

29 Eylül 2016

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D
Dyt .Dr. Cemile İDİZ

Gebe Takibi ve Gebelikte

Beslenme

27 Ekim 2016

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya A.B.D

Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU

Laboratuvarda İdrar Analizi 24 Kasım 2016

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü

Uzm.Dr. Işıl ONAT

 

İstanbul İlinde Halk Sağlığı Laboratuvarları _ İşleyiş 29 Aralık 2016

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2017 YILI TOPLUM SAĞLIĞI ALANINDA YAPILAN ve PLANLANAN EĞİTİMLER:

KONUŞMACILAR                                                                          EĞİTİM KONUSU                               Tarih Yer ve Saat

İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi A.B.D.

Prof.Dr.Gülçin BERMEK

Toplum ağız diş sağlığının iyileştirilmesinde aile hekimliğinin /rolü katkısı 19 Ocak 2017

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Prof.Dr. Seniha Bilge HAPÇIOĞLU

Sağlık kuruluşlarında atık yönetimi 02 Mart 2017

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi A.B.D

Yrd. Doç.Dr.Öznur ÖZDEN

Gıda ile direkt temas eden ambalajlardaki antioksidan ve antibakteriyal özelliklerin önemi 23 Mart 2017

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi A.B.D

Yrd. Doç.Dr.Öznur ÖZDEN

Geri dönüşümün çevre ve ekonomi açısından önemi 13 Nisan 2017

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Doç.Dr. Hülya GÜL

Çevre-Kanser İlişkisi 04 Mayıs 2017

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Doç.Dr. Hülya GÜL

Kozmetiklerin halk ve çevre sağlığı açısından değerlendirilmesi 25 Mayıs 2017

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D

Prof.Dr. Nilgün BOZBUĞA

Periferik Damar Hastalıkları Tanı ve Tedavi Yaklaşımları 15 Haziran 2017

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Prof.Dr. Ayşe Emel ÖNAL

Nörolojik hastalıkların toplum sağlığı açısından önemi 21 Eylül 2017

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D

Prof.Dr. Nilgün BOZBUĞA

Organ Bağışı ve Organ Nakli (Transplantasyon 19 ekim 2017

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

 

İ.Ü. TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018 YILI TOPLUM SAĞLIĞI ALANINDA YAPILAN ve PLANLANAN EĞİTİMLER:

KONUŞMACILAR                                    EĞİTİM KONUSU                          Tarih  ve Saat                               Yer

Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğü

Ecz. Benan Kahyaoğlu KÜÇÜK

Sağlık ve Kozmetik 8 Şubat 2018

12.00-13.00

Silivri Yaşar Kemal Nikah ve Sergi Salonu
Prof. Dr. Fatma Savran OĞUZ

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.B.D

Doç. Dr. Çiğdem Kekik ÇINAR

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.B.D

Gönüllü Kök Hücre Vericiliği 22 Mart 2018

12.00-13.00

Silivri Yaşar Kemal Nikah ve Sergi Salonu
İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Ürünleri Kimyası  ve Teknolojisi A.B.D

Dr.Öğr.Üyesi  Öznur ÖZDEN

 

Çocuklarımızı Tehdit Eden Boyar Madde İçerikli Objeler 12 Nisan 2018

12.00-13.00

Silivri Yaşar Kemal Nikah ve Sergi Salonu
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL

 

Zoonozlar 03 Mayıs 2018 THUAM Toplantı Salonu
İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Ürünleri Kimyası  ve Teknolojisi A.B.D

Dr. Öğr.Üyesi  Öznur ÖZDEN

 

Sağlık İçin Risk Oluşturan Çevre Problemleri 24 Mayıs 2018

12.00-13.00

THUAM Toplantı Salonu
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Doç. Dr. Hülya GÜL

Kozmetiklerin halk ve çevre açısından değerlendirilmesi Ekim 2018
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D

Prof. Dr. Nilgün BOZBUĞA

Periferik Damar Hastalıkları Tanı ve Yaklaşımları Kasım 2018
İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi A.B.D(toplum ağız diş sağlığı)

Prof.Dr. Hatice Ferda DOĞAN

Diş Hekimliğinde kullanılan fluor uygulamalarının halk sağlığı açısından önemi Aralık 2018

Zaman Tüneli

Kategoriler

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved