Misyon – Vizyon

Misyon – Vizyon
İ.Ü. Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak üniversitenin misyon ve vizyonu ile çalışmaktadır.
Misyon
Misyonumuz; Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırmacı, rekabetçi, bilime katkı sağlayan, özgür ve çok yönlü düşünce gücüne sahip, sağlık etiği ilkelerine uyan, sorumluluk sahibi, sağlık alanında disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyen, araştırıcı, insani değerlere saygılı, meslek alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.
Vizyon
Sağlık bilimleri alanında özgün eğitim ve araştırmalar yapan, ulusal ve uluslararası platformlarda tercih edilen lider bir fakülte olmaktır.
Eğitim Amaç ve Hedefleri
-Uluslararası düzeyde bilgi ve araştırma yeteneğine sahip,
-Yaşadığı toplumu ve sağlık sorunlarını bilen,
-Eleştirel düşünme sürecini kullanabilen,
-İnsan hak ve değerlerine saygı duyan,
-Fakülte-toplum işbirliğini sağlamada öncülük edecek,
-Topluma liderlik edecek sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

Zaman Tüneli

Kategoriler

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved